-

TVR

Färdigställning av kaross inför lackering.